systemisch werkMethodiek die werkt op het niveau van bewustwording. 

In de systemische benadering gaan we ervan uit dat ieder mens soms gewild, soms niet, ervoor gekozen heeft onderdeel te zijn van meerdere sociale systemen.
Elk systeem heeft eigen, soms zichtbare dan wel onzichtbare, waarden & normen, opvattingen en regels, behoeften, wensen en verlangens.
Met behulp van de systemische benadering kan daarover bewustzijn en begrip ontstaan.
De systemische benadering helpt zichtbare en onzichtbare dynamieken, daarbij horende patronen, symptomen en verborgen mechanismen in beeld te krijgen. Dat wat onbewust aanwezig is wordt bewust gemaakt.
De kern van de systemische benadering is om te erkennen wat er is. Door te erkennen gebeuren er wezenlijke dingen tussen de elementen in het systeem. Dat resulteert onder andere in rust, inzicht in belemmeringen en vragen, waardoor er heling kan ontstaan en er weer stroming komt in het systeem.

Binnen systemen zijn principes

Systemische principes die altijd spelen zijn: 
  • Systemen ‘willen’ compleet zijn.
  • Systemen hebben behoefte aan een intrinsieke ordening; ieder in het systeem heeft een plek, b.v. het eerste kind komt voor het tweede kind.
  • Systemen willen uitwisselen; er is een voortdurende beweging tussen nemen en geven, wat in balans moet zijn;
  • Systemen willen verbonden blijven met hun oorsprong.

Binnen het Systemisch werk maak ik gebruik van de methodieken: 'Opstelling van Verlangen' en 'Intuïtief Systemisch Werk'

Bezoekadres

P-Coaching & Therapie
Visseringlaan 23
2288 ER Rijswijk