nlende

Integratieve psychotherapie maakt gebruik van een eclectische manier van werken.Dit betekent dat er gekozen wordt voor een veelzijdige aanpak. Er wordt gewerkt met verschillende methodieken en inzichten uit verschillende psychotherapeutische disciplines.

Een veel gebruikte werkvorm is ‘trans’. Dit is een concentratievorm waarin we goed kunnen presteren en helemaal op kunnen gaan in de activiteit.  We komen in het dagelijks leven regelmatig in een transtoestand, bijvoorbeeld als we een boek lezen en ‘er helemaal in zitten’.

 

Uitgangspunt

Een belangrijk uitgangspunt van de integratieve psychotherapie is dat mensen ‘alles’ in huis hebben om hun doelen te bereiken.
Ieder heeft alle benodigde hulpbronnen in zich, of is in staat deze te ontwikkelen, om de doelen te bereiken.
Ik ga ervan uit dat alle hulpbronnen in de cliënt zelf te vinden zijn.
We spreken hier over innerlijke hulpbronnen, die zowel innerlijk als naar buiten gericht gebruikt kunnen worden.
Vaak is de cliënt zich niet bewust van zijn of haar eigen mogelijkheden of lukt het niet om er contact mee te maken.
De integratieve therapeut helpt de cliënt om dit wel te doen. 
De eigen vermogens van de cliënt worden aangeboord en gebruikt voor heling en/of verbetering van de klachten van de cliënt.
 
Tijdens consulten met cliënten  wordt op een diep innerlijk niveau gewerkt.
De integratieve therapeut helpt de cliënt om:
 • De integratieve therapeut helpt de cliënt om:contact te maken met zichzelf,met zijn of haar innerlijke wereld, ende vermogens die daarin opgeslagen liggen te vinden
 • de klachten te onderzoeken
 • te komen tot bewustwording
 • en/of een oplossing te vinden m.b.v. hulpbronnen

 

In therapie?

Er zijn uiteenlopende redenen om in therapie te gaan.
Vrijwel altijd is er een wens of een verlangen naar verandering.
Klachten kunnen van sociaal – emotionele,  cognitieve-, fysieke en /of van spirituele aard zijn. 
Bij fysieke klachten is het raadzaam de huisarts te hebben geraadpleegd. Pas dan kan ik met u bespreken of ik iets voor u kan betekenen t.a.v. therapie. 

 

Met welke hulpvragen in therapie?

 • Burn-out en – klachten
 • Aanhoudende stress
 • Communicatieproblemen
 • Depressieve gevoelens
 • Angstgevoelens
 • Emotionele gebeurtenissen uit het heden en verleden
 • HoogSensitiviteit
 • Traumatische ervaringen
 • Terugkerende fysieke klachten
 • Verlies – en rouwverwerking
 • Lastig in contact komen met gevoelens
 • Hardnekkige patronen; denk- en gedragspatronen
 • Relatieproblemen
 

De therapeut richt zich op:

 • Bewustwording van en inzicht in achterliggende oorzaken, drijfveren , gedachten, gevoelens en patronen
 • Ik-versterking om klachten aan te kunnen in het NU en vanuit Volwassenheid
 • Het bevorderen van eigen kracht en oplossend vermogen m.b.v. interne en externe hulpbronnen
 • Het aanreiken van handvatten ter bevordering van het zelfhelend vermogen
 • Ondersteuning in het hanteren van en/of het oplossen van de hulpvraag
 • Het ontwikkelen van nieuwe inzichten
 • Het bieden van ruimte en interventies om ( oude ) pijn te verwerken
 • Ondersteuning en begeleiding bieden richting het proces naar ‘heel wording
 • Het verbinden van lichaam, geest, en energiesysteem

 

 

Een aantal veel gebruikte methodieken: 

Trans

In de integratieve psychotherapie maakt de therapeut op een bewuste, gezonde en veilige manier gebruik van het spontane, natuurlijke vermogen van mensen om in trance te gaan.
Bij trance ontstaat er een verandering in onze staat van bewustzijn. Deze zijn in het dagelijks leven te herkennen aan een beperkte of een fixatie van aandacht. B.v. we ‘zitten helemaal in een film en merken van onze omgeving niets meer op’ of ‘we hebben belemmerende emoties en/of gedachten die steeds aanwezig zijn en waar we geen grip op hebben.
Op zo’n moment zijn we in een trance.
Met behulp van trance kunnen problemen onderzocht worden en kan contact gemaakt worden met innerlijke hulpbronnen, die helpen om nieuwe, gezonde, oplossingen te vinden. Het is een manier om naar jezelf te luisteren.
 

Regressie

Het woord regressie wordt gebruikt om het proces aan te duiden, waarbij de aandacht van de cliënt wordt geconcentreerd op de verschuiving van het heden naar het verleden.
Er zijn 5 niveaus te onderscheiden:

 • De beschikking over ons geheugen;
 • Onze zintuiglijke herinnering;
 • Gevoelens en gedachten  = van heden naar  verleden;   
 • Het onbewuste, diep weggedrukte informatie;  
 • Men is in het verleden.


Tijdens een regressie blijft de cliënt de regie behouden en is in staat ,ten alle tijde, terug te keren naar het heden.
Je kunt ook zeggen.. de cliënt is in regressie, maar blijft ook een volwassen persoon.
Het proces van regressie wordt ook wel hypnose genoemd.
Regressie is bedoeld om te komen tot oplossingen.
  

De Interne Familie / delenwerk

In ons leven kiezen we constant tussen verschillende verlangens, angsten, doelen en wensen. Deze tendensen worden ook wel ‘delen’ genoemd. We wikken en wegen het voor en tegen en komen tot keuzes.
Degene die kiest wordt het ‘IK’ genoemd.
Het ‘IK” is de leider en is bemiddelaar tussen de delen.
Het kiezen verloopt onder gezonde omstandigheden prima en we lijken een geheel. Externe omstandigheden hebben invloed op onze interne besluitvorming.
Afzonderlijke delen nemen dit waar en reageren hierop met o.a. bepaald gedrag en angst.
Het ‘IK’ kan onder bepaalde omstandigheden de leidersfunctie niet goed uitvoeren en een deel van ons is geneigd vaker naar voren te komen dan gewenst is.
Er ontstaat gedrag ‘waar de cliënt geen invloed op lijkt te hebben’.
Een belangrijk doel van de therapie is dan ook om het ‘IK’ weer de regie te laten nemen of de delen te  helpen zich af te grenzen. Een ander doel kan zijn om een respectvolle communicatie tussen de delen onderling en tussen ‘de delen en het ‘IK’ te bevorderen.
Er kan integratie plaatsvinden.

Bezoekadres

BVG De Compagnie
P-Coaching & Therapie
Geestbrugkade 35
2281 CX Rijswijk 
Gratis parkeren achterzijde aan de Frederiklaan 
De praktijk is goed bereikbaar voor rolstoelen