reading en healingStressreductie

Deze werkvorm heeft te maken met bewustwording van de wijze waarop je met energie van jezelf en van een ander omgaat en welk effect dit heeft in je dagelijks leven. De bedoeling is om meer regie te gaan krijgen over je eigen energiesysteem.

Te gebruiken bij lichte stressklachten, overspannenheid en burn-out

 Belangrijke onderdelen van deze werkvorm zijn:
 • Bewustwording van je huidige situatie op alle niveaus ( fysiek- ,psychisch- ,emotioneel- en energetisch niveau en doelen bepalen – gewenste situatie
 • Doelen revitaliseren; dit betekent dat we gaan kijken naar het evenwicht tussen inspanning en het stressniveau; exploratie energiegevers en – nemers, zowel extern als intern.
 • Uitbreiden van energiegevers en ontspanningsoefeningen – imaginatie oefeningen
 • Meditatie en mindfulness
 • Verbeteren van lichamelijke fitheid
 • Leren luisteren naar jezelf.
 • Start onderzoek onderliggende structuren; overtuigingen en patronen, waarin eigen belangrijke waarden naar voren gebracht worden
  Weerbaarheid vergroten: Aandacht voor grenzen stellen, ‘nee –zeggen en communicatieve vaardigheden - transparant zijn 
 • Conflicthantering
 • Andere keuzes maken dan voorheen – nieuwe dagplanning met ruimte voor jezelf
 • Ik – versterkend werk: Ik mag er zijn!
 • Balans herkennen en in het NU zijn en leven
 • Preventieplan ter voorkoming van terugval

Veel klachten ontstaan door het opnemen van energie van anderen, waardoor er onvoldoende ruimte overblijft voor jezelf. De klachten kunnen fysiek- en psychisch van aard zijn. Vooral HoogSensitieve personen kunnen hier last van hebben.

Een aanvulling op deze werkvorm, zeer geschikt voor iedereen, maar zeker voor HoogSensitieve personen is :

 • Ervaren van eigen lichaamsenergie
 • Energie van anderen en het effect ervan voor jou
 • Energie scheiden
 • Je eigen plek innemen
 • Energetische grenzen aangeven
 • Effectief omgaan met energie, ook in aanwezigheid van veel anderen
 • Handvatten

Afhankelijk van de hulpvraag zullen meer of minder onderdelen van het werkplan naar voren komen.

Bezoekadres

P-Coaching & Therapie
Visseringlaan 23
2288 ER Rijswijk