nlende

logo 

Algemene voorwaarden voor de workshops trainingen en cursussen van P-Coaching & Therapie

 
Praktijk voor: 
Coaching
Integratieve Psychotherapie
EFT Relatietherapie
Inner Childtherapie
EMDR
Loopbaanbegeleiding en – coaching
Holistische aanpak Burn-out                     
Touch of Matrix
Energiemanagement en – werk
Training en Cursussen

 

 

Verantwoordelijkheid

De cliënt is verantwoordelijk voor zijn of haar eigen geestelijke en lichamelijke gezondheid en de te nemen beslissingen daarover.
Het is de verantwoordelijkheid van de cliënt om mij te informeren over alle zaken die de geestelijke en/of lichamelijke gezondheidstoestand van cliënt betreffen en die van belang zouden kunnen zijn voor de inhoud van de sessies.
Indien de cliënt minderjarig is dient dit papier ondertekend te worden door de ouders of verzorgers van de cliënt. Met ondertekening van deze voorwaarden door de ouders of verzorgers wordt toestemming verleend om de minderjarige individuele begeleiding in de vorm van coaching of therapie te laten volgen.
Gedurende het traject worden ouders op de hoogte gehouden worden van de voorgang van het traject. De vorm waarin wordt in overleg met ouders/verzorgers vastgesteld.
 

Vertrouwelijkheid

Al het besprokene tijdens de sessie blijft vertrouwelijk.
Als therapeut/coach houd ik mij aan een ethische code tot geheimhouding van het besprokene. Ook het dossier dat wordt bijgehouden is vertrouwelijk en voor eigen gebruik.
Cliënt heeft recht op inzage van zijn/haar dossier, binnen de muren van de praktijk.
Er wordt alleen contact met derden ( bijvoorbeeld de huisarts, de psychiater) opgenomen na overleg en met toestemming van de cliënt.  Er wordt schriftelijk gecommuniceerd mits er toestemming van de cliënt is om mondeling contact te hebben. De inhoud wordt teruggekoppeld met de cliënt; mondeling en/of schriftelijk.
Alle schriftelijke correspondentie wordt met de cliënt gedeeld.
Indien er sprake is van een  coaching traject en het lijkt zinvol om aanvullende , therapeutische, behandelmethodieken in te zetten, wordt dit mondeling besproken met de cliënt. 
Indien er een overeenkomst is over de inzet hiervan zal dit in het dossier  worden vastgelegd.  
Bij een wettelijke verplichting om informatie te verschaffen of in het kader van een klacht tucht procedure kan hierop een uitzondering gemaakt worden. Hierover zal ik u vooraf informeren.
 

Evaluaties

Tijdens het traject zijn er regelmatig evaluatiemomenten.
Het evalueren geeft ruimte om van beide kanten uit te spreken hoe de voortgang van het traject verloopt en eventuele onvrede, vragen of twijfels naar voren te brengen.
Het is mogelijk om gebruik te maken van klacht- en tuchtrecht. De informatie hierover kunt u vinden op de website.
 

Afzeggen afspraak

Afspraken dienen door de cliënt uiterlijk 24 uur van tevoren te worden afgezegd, anders wordt het consult   in rekening gebracht.
Dit kan op telefoonnummer 06-45330938  –  spreek een voicemail bericht in of stuur een sms-bericht.
Bij het niet doorgaan van een sessie van de zijde van P-Coaching & Therapie is de cliënt  geen kosten verschuldigd.
P-Coaching & Therapie is niet aansprakelijk voor eventueel geleden schade door de cliënt.
 

Betaling

De betaling geschiedt  middels het overmaken op een bankrekeningnummer.
Dit gebeurt volgens het geldende tarief of het overeengekomen tarief. De tarieven staan op de website vermeld en/of hangen zichtbaar in de praktijk. Tijdens het intakegesprek informeert P. Damen –van Eijk de ander over de tarieven.
Er is geen mogelijkheid tot pinnen.
Er is een betalingstermijn van 14 dagen.
Na een maand volgt een herinnering en een verzoek tot betaling.  Indien deze uitblijft zal gebruik gemaakt worden van een incassobureau.
Voor declaratie bij de zorgverzekeraar draagt u zelf zorg.
In de praktijk is een lijst aanwezig van de verzekeraars die deels vergoeden uit de aanvullende verzekering.

De lijst is ook te vinden op de website.

 
 

Bezoekadres

BVG De Compagnie
P-Coaching & Therapie
Geestbrugkade 35
2281 CX Rijswijk 
Gratis parkeren achterzijde aan de Frederiklaan 
De praktijk is goed bereikbaar voor rolstoelen