Het aantal consulten en de frequentie zal afhankelijk zijn van je vraag en/of je wens en het verloop van het traject.
Een consult duurt 1 1/2 uur.
Het kan zijn dat er zich gedurende het consult zaken voordoen die om extra aandacht vragen. 
Indien dit zich voordoet is er overleg met de cliënt om een keuze te maken voor een verlengd consult of voor een volgende afspraak.